Konfiguracja programu pocztowego - Microsoft Outlook Express

 1. Zaczynamy od uruchomienia Outlooka. Po uruchomieniu program powinien wyglądać tak: 2. Z menu Narzędzia wybieramy Konta. 3. Wybieramy Dodaj. 4. Wybieramy typ Poczta. 5. Wpisujemy wybraną przez siebie nazwę, najczęściej jest to po prostu Imię i nazwisko. 6. Następnie wpisujemy swój adres e-mail. 7. Zarówno dla serwera poczty przychodzącej jak i wychodzącej wpisujemy tomnet.home.pl 8. Podajemy swój login i hasło, opcję Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła
  pozostawiamy odznaczoną. 9. Wybieramy Zakończ. 10. Powtarzamy czynności z kroku 2, a następnie wybieramy Właściwości. 11. Powinien ukazać się nam następujący ekran 12. Przechodzimy do zakładki Serwery 13. Zaznaczamy Serwer wymaga uwierzytelnienia 14. Przechodzimy do zakładki Zaawansowane, zaznaczamy opcje (tak jak na rysunku) Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL), następnie poprawiamy numer portu dla poczty wychodzącej wpisując wartość 465 (tak jak na rysunku). 15. Następnie gdy serwer zapyta o weryfikację certyfikatu, wybieramy TAKGratulujemy! Właśnie skonfigurowałeś w pełni swój czytnik pocztowy.