Konfiguracja programu pocztowego - Microsoft Outlook

 1. Uruchamiamy MS Outlooka. 2. Z menu Narzędzia wybieramy Konta e-mail. 3. Zaznaczamy Dodaj nowe konto e-mail 4. Wybieramy POP3 5. Wypełniamy dane w formularzu:
  Imię i nazwisko: twoje dane
  Adres e-mail: twój adres e-mail
  Serwer poczty przychodzącej: tomnet.home.pl
  Serwer poczty wychodzącej: tomnet.home.pl
  Informacje o logowaniu: twój login do sewera pocztowego
  Hasło: twoje hasło do serwera pocztowego
  Po uzupełnieniu wszystkich pól klikamy na Więcej ustawień 6. Klikamy zakładkę Serwer Wychodzący i zaznaczamy opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia 7. Klikamy zakładkę Zaawansowane i zaznaczamy obydwie opcje Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL)
  w okienku Serwer przychodzący (POP3) powinna pokazać się liczba 995
  w okienku Serwer wychodzący (SMTP) RĘCZNIE wprowadzamy liczbę 465
  Akceptujemy całą operację klikając OK 8. W przypadku pokazania się informacji o certyfikacie potwierdzamy. 9. Przeprowadzamy test poprawności ustawień klikając Test ustawień konta 10. Poprawnie skonfigurowane konto powinno przejść wszystkie testy i wyświetlić poniższe okienko 11. Klikamy na Zamknij w okienku testu oraz na Zakończ w okienku Konta e-mailGratulujemy! Właśnie skonfigurowałeś w pełni swój czytnik pocztowy.