Konfiguracja programu pocztowego - The Bat!

  1. Zaczynamy od uruchomienia TheBat. Po pierwszym uruchomieniu powinien nam się ukazać następujący kreator (wybieramy Dalej)  2. Wybieramy nazwę dla naszego konta i klikamy Dalej  3. Uzupełniamy potrzebne dane, zostawiając zaznaczoną opcję Próbuj ustawić automatycznie serwery pocztowe.  4. W obu polach tekstowych zmieniamy na tomnet.home.pl, oraz koniecznie zaznaczamy opcję Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia  5. Następnie podajemy hasło dostępu do skrzynki pocztowej.  6. W tym kroku w większości przypadków należy zostawić domyślną opcje LAN lub Łączenie na żądanie oraz kliknąć Dalej aby zakończyć konfigurację.Gratulujemy! Właśnie skonfigurowałeś w pełni swój czytnik pocztowy.